Tax Compliance

Strengere wettelijke kaders door wetgeving en jurisdictie, een steeds restrictievere benadering van financieel beheer, de voortschrijdende digitalisering en toenemende documentatievereisten met betrekking tot belastingprocessen vormen een grote uitdaging voor de wettelijke vertegenwoordigers van een bedrijf.

De correcte uitvoering van belastingverplichtingen wordt begrepen als onderdeel van een algemeen compliance managementsysteem (CMS). Dit kan ook het principe van belastingoptimalisatie omvatten.

De neiging van belastingcontrolekantoren om in sommige gevallen aan de Duitse „Straf- und Bußgeldstelle“ te onderwerpen, zelfs in het geval van kleine fouten in belastingaangiften, verhoogt het risico dat een administratieve overtreding of zelfs een belastingstrafrechtelijke procedure wordt gestart. Daarbij bestaat het gevaar van procedures op basis van belastingregels (§§ 69, 71, 370, 378 AO) en burgerlijke aansprakelijkheid (§ 43 GmbHG, § 93 AktG). In 2013 werd de raad van bestuur van een DAX-onderneming veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding in de hoogte van miljoenen in overeenstemming met § 130 OwiG wegens onvoldoende CMS. In 2018 eiste Bilfinger SE een schadevergoeding van EUR 100 miljoen van zijn voormalige leden van de Raad van Bestuur, omdat het bedrijf verklaarde dat het geen effectief CMS had.

Volgens de aanvraag van het Duitse ministerie van Financiën (BMF) bij § 153 AO van 23.05.2016 kan een passend en functionerend Tax Compliance Management System (Tax CMS) helpen om de bewering van belastingfraude of oneerlijke belastingvermindering te weerleggen. Het is dus aan leiders (zoals directeuren) om verzachtende aanwijzingen (bewijzen) te creëren die opzet of roekeloosheid weerspreken.

De complexe processen van een bedrijf vereisen een procesgeoriënteerde organisatie- en controlestructuur op alle gebieden. Dit interne controlesysteem (ICS) moet worden aangepast en aangevuld tegen de achtergrond van de afzonderlijke belastingrisicogebieden. Alleen op deze manier kunnen de toezichthoudende organen aantonen dat zij voldoende voldoen aan hun uitgebreide verplichtingen.

We ondersteunen u graag bij de implementatie of audit van uw Tax Compliance Management System.

Onze diensten in één oogopslag

Implementatie van uw belasting-CMS

  • Registratie en analyse van de huidige status
  • Organisatie van verantwoordelijkheden en het afbakenen van funkties
  • Risico-identificatie
  • Optimalisatie van interne controles
  • Instructies
  • Creatie van individuele werkgerelateerde hulpmiddelen
  • documentatie
  • Employee training

Uw belasting-CMS controleren

Onderzoek volgens de auditnormen IDW PS 980 uitgegeven door het „Institut der Wirtschaftsprüfer“ (IDW)

  • controle van resultaten
  • Concept- / geschiktheidscheck

(beoordeling van de implementatie met een rapportage hoofdzakelijk gericht aan rechtspersonen)

Contactpersoonen

Mathias Gehlen (StB)

Matthias Gehlen (StB)
Tel.: +492166 971-116
E-Mail: m.gehlen@wws-gruppe.de

Klaus Meyer-Gehlen

Klaus Meyer-Gehlen (StB)
Tel.: +492166 971-153
E-Mail k.meyer@wws-gruppe.de